HOME
OVER JAGOTRAVEL
WANDELKALENDER 2023
SAN ANTONIO TEXAS
CAPDEPERA MALLORCA
CASTLEBAR IERLAND
KAUNAS LITOUWEN
VAASA FINLAND
KAUNAS+VAASA LIT+FIN
ARENZANO ITALIË
MONTECATINI TOSCANE
MARBELLA SPANJE
KOREA-JAPAN-TAIWAN
JOGYAKARTA INDONESIË
ARLINGTON USA
INSCHRIJVING
KORTINGEN
REISVOORWAARDEN
BROCHURE 2023
CONTACTGEGEVENS


Aantal bezoekers 2020


 JAGOTRAVEL WANDELSPORTREIZEN

 

REISVOORWAARDEN JAGOTRAVEL 

 

Op alle reizen van JAGOTRAVEL zijn de onderstaande reisvoorwaarden van toepassing met ingang van 1 januari 2023. 

AANMELDING
Uw aanmelding is definitief na ontvangst van het door u ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier. Na ontvangst van de bevestiging dient u een aanbetaling te voldoen ter hoogte van de kosten van het vliegticket alsmede 25% van de reissom voor het landarrangement met een minimum van euro 200,- (of, indien minder, de complete reissom) op de op de factuur vermelde rekening  van Jagotravel te Kaatsheuvel. Tevens dienen de premies voor eventuele verzekeringen direct te worden betaald. Indien u binnen 6 weken voor vertrek boekt dient u onmiddellijk de complete reissom te voldoen. Voor iedere boeking (ongeacht het aantal deelnemers) is een bijdrage in de administratiekosten van
euro 10 verschuldigd. Bij iedere wijziging/ aanvulling op een bestaande boeking wordt ook steeds euro 10 aan wijzigingskosten berekend.


BETALING EN BEVESTIGING

Na ontvangst van uw aanmelding sturen wij u een deelnamebevestiging en faktuur voor de aanbetaling en verzekeringen. Uiterlijk 6 weken voor vertrek dient het restant van de reissom te zijn voldaan. Na ontvangst van de totale reissom krijgt u ca. 3 weken voor vertrek de overige informatie over de reis toegezonden. De opdrachtgever is verplicht om bij boeking relevante persoonlijke omstandigheden, die van invloed kunnen zijn op de reisuitvoering (ziekte, handicaps e.d.) bij boeking kenbaar te maken.

REISSOM
De gepubliceerde reissommen zijn gebaseerd op de prijzen en geldkoersen van hotels, vliegmaatschappijen etc. zoals die bij Jagotravel bekend waren bij het uitkomen van deze brochure. In geval van wijzigingen van prijzen, geldkoersen en belastingen behoud Jagotravel zich het recht voor de reissom te verhogen. U krijgt hiervan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 21 dagen voor vertrek bericht. Indien de verhoging meer is dan 15 % of euro 125 kunt u de reis kostenloos annuleren.

INCLUSIEF / EXCLUSIEF
Op de deelnamebevestiging wordt vermeld welke diensten er in de reissom zijn inbegrepen. Deze vermeldingen zijn voor beide partijen bindend. De hieronder genoemde kosten van diverse diensten en voorzieningen zijn nooit in de reissom inbegrepen :
a.

kosten voor vervoer naar en van het vertrekpunt en verblijf op het vertrekpunt.
b.
alle uitgaven van persoonlijke aard en voor het bezoek aan natuur- en cultuurhistorische bezienswaardigheden.

c. 
kosten voor benodigde documenten als paspoort, visa en vereiste inentings- en vaccinatiebewijzen.

d.
alle bijkomende kosten voor verzekering van reisbagage, reisongevallen, ziekte en annulering.

e. 
alle kosten voor luchthaven- en vliegbelastingen.

f. 
Alle andere kosten die redelijkerwijze niet tot de reissom gerekend kunnen worden.
Het afsluiten van een reis- en ongevallenverzekering (al dan niet via JAGOTRAVEL) is verplicht. Het is raadzaam om ook een annuleringsverzekering af te sluiten.

ANNULERING DOOR DE OPDRACHTGEVER
Annulering door de opdrachtgever kan telefonisch of schriftelijk schrijven gebeuren. Binnen 48 uur na ontvangst krijgt u van ons een bevestiging van annulering. Indien een reis door de opdrachtgever wordt geannuleerd gelden er de volgende annuleringskosten :
* tot 6 weken voor de dag van vertrek
   25% van de kosten van de reissom van het landarrangement,
   + 100% van het vliegticket
       (of indien mogelijk omboeken naar een latere datum)

* tussen 6 weken en 28 dagen voor vertrek :  
  50 % van de reissom van het landarrangement voor reizen

  binnen Europa.           
  75 % van de reissom vanh het landarrangement voor reizen
  buiten
 Europa
  + 100% van het vliegticket
     (of indien mogelijk omboeken
 naar een latere datum).
* tussen 28 dagen en 14 dagen voor vertrek :  
   75 % van de reissom van het landarrangement voor reizen
   binnen Europa.
           
   100 % van de reissom van het landarrangement voor reizen
   buiten Europa.
                                               
   + 100% van het vliegticket
      (of indien mogelijk omboeken
 naar een latere datum).
* binnen 14 dagen voor vertrek 100 % van de reissom.

Voor de geboekte vliegtickets geld altijd dat de annuleringskosten 100% zijn tenzij het mogelijk is om naar een andere datum om te boeken (afhankelijk van de reis en de vliegmaatschappij). Het eventuele verschil in tarief is altijd voor eigen rekening.
Voor vliegtickets geld dat een naamswijziging altijd kosten met zich meebrengt.

De totale annuleringskosten kunnen echter nooit lager zijn dan de kosten die aan JAGOTRAVEL door derden in rekening gebracht worden vermeerderd met euro 25 administratiekosten.

Wijzigingen in de reisovereenkomst (zoals bestemming, persoonswijziging) kunnen éénmalig tot 6 weken voor vertrek voor euro 25 administratiekosten + ev.  telecommunicatiekosten en door derden toegerekende kosten aangebracht worden.

ANNULERING DOOR DE REISORGANISATOR
Het doorgaan van alle reizen is in principe afhankelijk van een minimum aantal deelnemers. Uiterlijk vier weken voor vertrek zal de reisorganisatie een eventuele annulering in verband met te weinig deelnemers aan de opdrachtgever melden met onmiddellijke restitutie van de reeds betaalde reissom. Annulering in verband met overmacht als bijvoorbeeld algemene stakingen, oorlogen, politieke onrust, schaarste, natuurrampen etc. waarbij van de reisorganisatie uitvoering van het programma in redelijkheid niet kan worden gevergd is eveneens een reden tot annulering op ieder moment voor vertrek. In dit geval zal de reissom worden gerestitueerd met uitsluiting van de kosten die aan opdrachtgever worden aangerekend. Bv. vliegtickets en hotels die door de betreffende partijen niet worden terugbetaald worden ook niet aan de opdrachtgever terugbetaald. Indien deze situatie zich tijdens de reis voordoet verplicht de reisorganisatie zich in te zetten voor een passend alternatief programma en/of een veilige terugkeer van de reiziger. Aanspraak op restitutie van het niet genoten gedeelte van de reis bestaat alleen voor zover de reisorganisatie zich kosten bespaard door de annulering.

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE REISORGANISATOR
De reisorganisatie is aansprakelijk indien de reis niet overeenkomstig de verwachtingen in de brochure of het informatiepakket wordt uitgevoerd. De correctheid van de uitvoering dient tevens te worden gezien in verhouding tot de gebruiken, beperkingen en gewoontes van het land waarin de reis plaatsvindt en dient afgewogen te worden naar de hoogte van de reissom. De reisorganisatie is niet aansprakelijk voor schade indien deze te wijten zijn aan schuld van de deelnemer door bijv. het niet naleven van de wetten in het land waar de reis plaatsvindt, door het in gebreke blijven van de reiziger voor wat betreft fysieke gezondheid/conditie en/of benodigde reisdocumenten. De aansprakelijkheid van de reisorganisator is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste driemaal de hoogte van de reissom.

VERPLICHTINGEN VAN DE REIZIGER
De reiziger is verplicht :
* te zorgen voor de juiste reisdocumenten zoals die door de
   reisorganisator zijn aangegeven.

* zorg te dragen voor de reisdocumenten tijdens de reis
* te zijn verzekerd tegen reisongevallen. Onze verplichting om
   de in nood verkerende reiziger assistentie te geven wordt
   ernstig belemmerd indien niet kan worden teruggevallen op
   de hulp van een bij de reisverzekering inbegrepen SOS-centrale. 

De deelnemer die hinder of overlast oplevert voor de andere deelnemers kan door de reisleiding worden uitgesloten van verdere deelname aan de reis. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer. Restitutie van (een gedeelte van) de reissom kan alleen worden verleend indien de deelnemer ten aanzien van zijn uitsluiting geen blaam treft. Indien de reiziger tijdens de reis van de reisroute afwijkt of zich aan de begeleiding van de reisleider onttrekt en daardoor niet op het juiste tijdstip voor vervoer aanwezig is, zijn de gevolgen daarvan geheel voor eigen rekening.

KLACHTEN
Eventuele klachten dienen ter plekke met de reisleiding besproken te worden. Indien dit niet tot oplossing van de problemen dient u de klacht schriftelijk en gemotiveerd in te dienen op ons kantoor,uiterlijk 1 maand na de oorspronkelijke terugkomstdatum. 

 

JAGOTRAVEL WANDELVAKANTIES
Raadhuisstraat 7
NL-5171 CP Kaatsheuvel
TEL. 06 28737174
Email info@jagotravel.